อนุทิน 62504 - ครูkij

  ติดต่อ

การมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ  เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์  ทุกคนจึงควรมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง  .......โดยปลูกฝังและเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของตนเองและสมาชิกในครอบครัว โดยปฏิบัติตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ

  เขียน:  

ความเห็น (0)