อนุทิน 62504 - ครูkij

ครูkij
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ  เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์  ทุกคนจึงควรมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง  .......โดยปลูกฝังและเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของตนเองและสมาชิกในครอบครัว โดยปฏิบัติตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ

เขียน 02 Apr 2010 @ 23:22 ()


ความเห็น (0)