อนุทิน #62504

การมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ  เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์  ทุกคนจึงควรมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง  .......โดยปลูกฝังและเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของตนเองและสมาชิกในครอบครัว โดยปฏิบัติตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ

เขียน:

ความเห็น (0)