อนุทิน 62498 - มะปรางเปรี้ยว

GotoKnow Forum ครั้งที่ 2

วันนี้จัดการเตรียมการจัดงาน ประชุมหารือกันเพิ่มเติม กิจกรรมในครั้งนี้มีอะไรที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้ประทับหลายอย่างเลยค่ะ :)

เขียน 02 Apr 2010 @ 21:16 ()


ความเห็น (0)