อนุทิน 62487 - ศรีกรม

  • มาทำงานตามปรกติ
  • พาวิศวกรไปดูสถานที่ปรับปรุงห้องทำงานใหม่
  • ประชุมหัวหน้างานภายในเกี่ยวกับการย้ายห้องทำงาน วันเวลาส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง การวางผังการนั่งทำงาน
  • ประธานรุ่น อช.รุ่นที่ ๔๔ มาพบ หารือเรื่อง โครงการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับคณะ อช. เป็นกรณีพิเศษ
  • ผอ.กองคลังมาเยี่ยมที่ห้องปฏิบัติงาน
  • คติ..ทำตัวเหมือนคน อย่าทำตัวเหมือนผู้วิเศษ..
เขียน 02 Apr 2010 @ 16:52 ()


ความเห็น (0)