อนุทิน 62400 - อ้อยเล็ก

ชีวิตและอนาคตของคนเรา..บางทีก็ไม่น่าเชื่อว่า...เกิดขึ้นด้วยการกระทำของเราเองหรือเป็นไปตามพรหมลิขิต..เพราะบางครั้ง....คิดไว้ว่าจะทำเพียงแค่นี้ หวังไว้แค่นี้...แต่สิ่งที่เกิดขึ้น..มันไปไกลกว่าที่เราจะคิด...เกินกว่าที่เราจะหวัง..แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะด้วยการกระทำของเราก็ดี หรือพรหมลิขิตก็ดี..ความสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณธรรม และการทำงานที่ถูกต้องตามหลักการ หลักวิชา..เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาและเตรียมพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และวุฒิภาวะ อันจะเป็นเครื่องมือที่จะนำพาความสำเร็จมาสู่ตนและส่วนรวม....

เขียน 31 Mar 2010 @ 22:19 ()


ความเห็น (0)