อนุทิน 62383 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน...๙๗๔ |

ความต้องการของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีเหตุผลในการเรียน คือ

"อยากเป็นครูที่ดี สร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีขึ้น" น่าชื่นชมมากกว่า "อยากเป็นครูเพราะเป็นอาชีพที่มั่นคง"

  เขียน:  

ความเห็น (0)