อนุทิน 62371 - นาย เอกราช แก้วเขียว

เมื่อวาน 30 มีนาคม 2553 ไปประชุมคณะทำงานจัดทำวิจัยสถานภาพสหกิจศึกษาของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ที่ มอ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.โนรี ใจใส่ เป็นหัวหน้าทีมดำเนินงาน และงานก็คืบหน้าไปมาก และต้องปิดเล่มสมบูรณ์ให้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 2553 นี้ ก่อนส่ง สกอ.ต่อไป

เขียน 31 Mar 2010 @ 10:30 ()


ความเห็น (0)