อนุทิน 62364 - คำแสนดอย

  ติดต่อ

สวัสดีกับอนุทินแรกของฉัน ... ขอบคุณG2K ที่เป็นคลังรวบรวมขุมความรู้ ทำให้ฉันได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้จากที่นี่ไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย..ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคน อาจารย์ ปราชญ์ฯลฯทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ขอบคุณจากใจจริง

  เขียน:  

ความเห็น (0)