อนุทิน #62352

เก็บเสื้อผ้า  ลงกระเป๋า  ไปราชบุรี 3 วัน

โรงเรียนมาตรฐานสากล  จะถูกนำมา  คิด พูด และทำ

เที่ยว ทำงาน นอน กิน

เขียน:

ความเห็น (0)