อนุทิน 62352 - ครูอ้อย แซ่เฮ

เก็บเสื้อผ้า  ลงกระเป๋า  ไปราชบุรี 3 วัน

โรงเรียนมาตรฐานสากล  จะถูกนำมา  คิด พูด และทำ

เที่ยว ทำงาน นอน กิน

เขียน 30 Mar 2010 @ 20:56 ()


ความเห็น (0)