อนุทิน 62351 - ♥.`๏'-พร ทั้ง หล้า`๏'- ♥

ประชุมวิทยากรประจำปีของสรพ. เพื่อปรับปรุงหลักสูตร ที่รร.ริชมอนด์ สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
  2. กลยุทธ์ของการเชื่อมโยง ทิศทาง แนวคิดของสรพ.ลงสู่หลักสูตร โดยใช้กิจกรรมที่มีการคิดและออกแบบมาอย่างชัดเจน ทำให้ได้ประโยชน์และเห็นรูปธรรม
  3. กระบวนการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยน แต่บรรลุเป้าหมายได้
  4. การทำงานเป็นทีมสำคัญมากๆ
  5. จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ระลึกถึง What? Why?  diversity ? so what??
  6. ต้องรู้ให้ลึกในเรื่องที่เราจะสอนเขา ต้องเข้าใจ
  7. ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  8. การสอนแบบเดิมๆ ไม่ได้ประโยชน์ ต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
เขียน 30 Mar 2010 @ 20:27 () แก้ไข 30 Mar 2010 @ 20:28, ()


ความเห็น (0)