อนุทิน 62310 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 29 เข้าโรงเรียน เซ็นเอกสาร
  • เช็คเมล์ กลุ่ม 26 ICT มีประชุม 5-6 เม.ย.
  • แฟ็กซ์จาก ศกม.18 ประชุม 9 เม.ย.
  • โทรฯประสานคุณวีระ เขต 1 ไม่ได้เพราะจะต้องร่วมกลั่นกรองความชอบ เกรงจะติด ช่วงไปประฃุม
  • นอนโรงเรียน พรุ่งนี้ไป OD อุดรฯแต่เช้ามืด ตื่น ตี 3 มาเตรียมงานที่จะต้องเปิด OD และการทำงานช่วงปิด
  • 30 มี.ค.นัดเดินทางตีห้าครึ่ง
  • ถึงนาข่าบุรี แปดโมง เปิดประชุม เก้าโมงครึ่ง ดำเนินการตามตาราง
  • บ่ายไปปล่อยปลาไหล ซื้อของ เช็คเตี้ยแล้ว ไม่ไปประชุมที่สุพรรณแล้วเพราะปวดหลัง
  • ค่ำสังสรร
เขียน 30 Mar 2010 @ 04:32 () แก้ไข 31 Mar 2010 @ 08:57, ()


ความเห็น (0)