อนุทิน 62308 - nong

nong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • วันนี้เสนอโครงการติดตั้ง Wireless LAN เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้อธิบดี สตป. ทราบในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ด้วย
  • สรุปรายงานการประชุมแผนแม่บท ICT เพื่อเตรียมเสนอให้ ผอ.กรม ลงนามถึง CIO
เขียน 29 Mar 2010 @ 23:30 ()


ความเห็น (0)