อนุทิน #62286

แวะเวียนมาเยี่ยม gotoknow ตามจังหวะชีวิต

จงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่จะเป็นสุข

ถ้าไปเปรียบเทียบกับผู้ที่มีมากกว่าก็จะทุกข์ทันที

เมื่อไรที่รู้จักพอ ..เราก็จะมีความสุข

ถ้าไม่รู้จักพอ...ต่อให้มีทรัพทย์สิน เป็นร้อยล้าน พันล้าน ก็ยังจะจนอยู่วันยังค่ำ เพราะพอไม่เป็น  ใจจึงจน

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)