อนุทิน 62286 - แสงแห่งความดี...

แวะเวียนมาเยี่ยม gotoknow ตามจังหวะชีวิต

จงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่จะเป็นสุข

ถ้าไปเปรียบเทียบกับผู้ที่มีมากกว่าก็จะทุกข์ทันที

เมื่อไรที่รู้จักพอ ..เราก็จะมีความสุข

ถ้าไม่รู้จักพอ...ต่อให้มีทรัพทย์สิน เป็นร้อยล้าน พันล้าน ก็ยังจะจนอยู่วันยังค่ำ เพราะพอไม่เป็น  ใจจึงจน

 

เขียน 29 Mar 2010 @ 16:17 () แก้ไข 29 Mar 2010 @ 16:18, ()


ความเห็น (0)