อนุทิน 62283 - อนุชิต

  ติดต่อ

เบนจามิน แฟรงกลิน กล่าวไว้ว่า.....

ผู้ขยันเรียน....จะเป็นคนรอบรู้

ผู้ขยันทำงาน....จะเป็นคนร่ำรวย

ผู้รู้จักประมาณ....จะมีสุขภาพดี

ผู้มีคุณธรรม....จะมีความสุข

จากหนังสือ: ศิลปะแห่งการมอบและรับความรัก ปรัชญาแห่งความรัก โดย พระเทพโสภณ (ประยูรธมฺมจิตโต)

  เขียน:  

ความเห็น (0)