อนุทิน 62278 - พัชร พัชร พิชญานุรักษ์

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน ของไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดนก (Source: Dr. Erskine Palmer, CDC).
เขียน 29 Mar 2010 @ 11:34 ()


ความเห็น (0)