อนุทิน 62278 - พัชร พัชร พิชญานุรักษ์

  ติดต่อ

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน ของไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดนก (Source: Dr. Erskine Palmer, CDC).
  เขียน:  

ความเห็น (0)