อนุทิน 62276 - มะนาวหวาน

  ติดต่อ

มุมมองชีวิต ทัศนะคติแต่ละบุคคล ย่อมมีความแตกต่าง ด้วยการศึกษา วัยวุฒิและจิตสำนึกของแต่ละคนนั้น...

หากเปิดใจกว้าง ยอมรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพียงเพื่อนำกลับไปวิเคราะห์ อย่างละเอียด มีเหตุผล ด้วยใจที่ปราศจากอคติในตัวบุคคล สังคมย่อมเกิดสันติสุข และความเจริญ

  เขียน:  

ความเห็น (0)