อนุทิน 62276 - มะนาวหวาน

มุมมองชีวิต ทัศนะคติแต่ละบุคคล ย่อมมีความแตกต่าง ด้วยการศึกษา วัยวุฒิและจิตสำนึกของแต่ละคนนั้น...

หากเปิดใจกว้าง ยอมรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพียงเพื่อนำกลับไปวิเคราะห์ อย่างละเอียด มีเหตุผล ด้วยใจที่ปราศจากอคติในตัวบุคคล สังคมย่อมเกิดสันติสุข และความเจริญ

เขียน 29 Mar 2010 @ 11:27 ()


ความเห็น (0)