อนุทิน 62275 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

คนเรามักประณามทัศนะของผู้อื่นอย่างมักง่ายสิ้นดีว่า คิดไม่ถูกหรือเห็นผิด เเทนที่จะมองอย่างสร้างสรรค์ว่า ทัศนะที่คนผู้นั้นนำเสนอออกมาเป็นเเค่การสะท้อนจุดยืนและสถานภาพทางความคิดเเละระดับจิต ระดับโลกทัศน์ของคนผู้นั้นเท่านั้น

 

ดร.สุวินัย ภรณวลัย/การเมืองเชิงบูรณาการ

เขียน 29 Mar 2010 @ 10:42 ()


ความเห็น (0)