อนุทิน 62266 - กอบชัย เอก แซ่อึ้ง

เราพยายามจัดการภาระงานที่เหลืออยู่อย่างเต็มที่ ระมัดระวัง ใกล้ปิดเทอมแล้ว งานตามหน้ากระดาษนี้ เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเพียรมาก เพราะตัวอักษรและสัญลักษณ์นี้จะเป็นหลักฐานฟ้องว่า เรามีความใส่ใจในงานดังกล่าวมากน้อยเพียงใด. 

                                     [ธรรมสวัสดี]

เขียน 28 Mar 2010 @ 22:35 ()


ความเห็น (0)