อนุทิน 62257 - ราชิต สุพร

โจทย์คณิต..คิด สนุก(29).... โดยครูป้อม

                                                      ...ข้อ 29...

..ถ้าครูป้อมมีแอปเปิ้ล อยู่ 187 ลูกและมีส้มอยู่ 36 ลูก เมื่อแบ่งแอปเปิ้ลนี้ให้กับเด็กกลุ่มหนึ่ง ทุกคนจะได้แอปเปิ้ลเท่ากันพอดีแต่ เมื่อแบ่งส้มให้กับทุกคนเท่ากันปรากฏว่าเหลือส้มอยู่ 2 ลูก แล้วจงหาว่าเด็กกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่คนและแต่ละคนจะได้รับ ลูกแอปเปิ้ลกี่ลูก..


เฉลย: http://knonlafhun.blogspot.com/2010/03/29.html#ixzz0jTef0lbr

เขียน 28 Mar 2010 @ 20:24 ()


ความเห็น (0)