อนุทิน 62253 - โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

  ติดต่อ

โรงเรียนบางกอกวิทยา(มูลนิธิ) เรียนปรับพื้นฐาน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เริ่มเรียนวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๓  มอบตัว ม.๔ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ ประชุมผู้ปกครองทุกชั้น วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๕๓ เตรียมความพร้อม ม.๑และม.๔ วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๕๓  เปิดภาคเรียน ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๓ นักเรียนชั้น ม.๑ มอบตัว วันที่๖ เมษายน ๒๕๕๓

  เขียน:  

ความเห็น (0)