อนุทิน 62253 - โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

โรงเรียนบางกอกวิทยา(มูลนิธิ) เรียนปรับพื้นฐาน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เริ่มเรียนวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๓  มอบตัว ม.๔ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ ประชุมผู้ปกครองทุกชั้น วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๕๓ เตรียมความพร้อม ม.๑และม.๔ วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๕๓  เปิดภาคเรียน ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๓ นักเรียนชั้น ม.๑ มอบตัว วันที่๖ เมษายน ๒๕๕๓

เขียน 28 Mar 2010 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)