อนุทิน #62245

  • กำลังปรับรายงานอยู่
  • โทรทัศน์ทุกช่องก็ตัดภาพเข้าการเจรจาระหว่าง นายกฯ กับกลุ่มแกนนำ
  • พรุ่งนี้ เตรียมประชุมทีมเพื่อหารือเรื่องแนวทางของ UsableLabs ต่อไป

เขียน:

ความเห็น (0)