อนุทิน #62235

นั่งคิด เรื่อง โอกาสและความเป็นไปได้ การนำเสนองานวิจัย ณ ต่างประเทศ อยู่ที่ตัวเรา มีบางจุดที่ต้องปรับ เราจะทำได้หรือไม่ ยากตรงการสื่อสารให้คนเข้าใจในสิ่งที่เราทำ

เขียน:

ความเห็น (0)