อนุทิน 62220 - เทียนน้อย

  ติดต่อ

วันนี้เป็นกิจกรรมวันแรกของค่ายพัฒนาอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รุ่น 1 และรุ่น  2 

รุ่น 2  (ม.1) ค่าย 2  วันแรกเป็นกิจกรรมในวิชาคณิตศาสตร์  ด้วยการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ท้าทายและสร้างความขัดแย้งทางปัญญา  ผสมกับการสันทนาการ

รุ่น 1 (ม.2) ค่าย 4  เป็นการทบทวนเกี่ยวกับโครงงาน  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมนำเสนอเค้าโครงโครงงานต่อไป...

  เขียน:  

ความเห็น (0)