อนุทิน 62219 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๙๗๑ |

หมดแรง ๆ ... เพิ่งสอนนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครูมา 2 หมู่เรียน ตั้งแต่ 13.00 - 17.00 น. ยาวนาน

คาบแรกก็ต้องแจ้งแนวการสอน เพื่อประกอบจริตของครูผู้สอนและแนวเนื้อหาที่เรียน

ตามด้วย แนะนำประวัติครูผู้สอนอย่างคร่าว ๆ และมอบงานให้นักศึกษาเขียนประวัติตัวเองมาให้ พร้อมติดรูป เพื่อทำความรู้จักความเป็นมาของนักศึกษาด้วย เพราะต้องใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับกระบวนสอนตามศักยภาพของผู้เรียนจริง

เขียน 27 Mar 2010 @ 17:17 ()


ความเห็น (0)