อนุทิน #62144

ทราบข่าวจากศูนย์มนุษยสิรินธรโครงการวิจัยผ่าน ๑ ใน ๘ โครงการ (ภาษาอังกฤษ) และเป็น ๑ ในโครงการที่เขียนโครงการวิจัยดีเด่น อัลฮัมดุลิลละฮฺ คงเหนื่อยและท้าทายอีกงานแล้ว

เขียน:

ความเห็น (0)