อนุทิน 62144 - เสียงเล็กๆ فؤاد

ทราบข่าวจากศูนย์มนุษยสิรินธรโครงการวิจัยผ่าน ๑ ใน ๘ โครงการ (ภาษาอังกฤษ) และเป็น ๑ ในโครงการที่เขียนโครงการวิจัยดีเด่น อัลฮัมดุลิลละฮฺ คงเหนื่อยและท้าทายอีกงานแล้ว

เขียน 25 Mar 2010 @ 21:58 ()


ความเห็น (0)