อนุทิน 62139 - krutoom

  ติดต่อ

ผู้บริหารและครูวิชาการ..ศกม.(ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา) ทุกโรงในเชียงใหม่ มาประชุมที่โรงเรียนนำโดยท่านผอ. ประมวล พุทธานนท์ ประธานศูนย์ฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)