อนุทิน #62139

ผู้บริหารและครูวิชาการ..ศกม.(ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา) ทุกโรงในเชียงใหม่ มาประชุมที่โรงเรียนนำโดยท่านผอ. ประมวล พุทธานนท์ ประธานศูนย์ฯ

เขียน:

ความเห็น (0)