อนุทิน 62139 - krutoom

krutoom

ผู้บริหารและครูวิชาการ..ศกม.(ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา) ทุกโรงในเชียงใหม่ มาประชุมที่โรงเรียนนำโดยท่านผอ. ประมวล พุทธานนท์ ประธานศูนย์ฯ

เขียน 25 Mar 2010 @ 21:02 ()


ความเห็น (0)