อนุทิน #62120

คุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการของการเป็นวิทยากรที่ดี คือ มีความรู้ในเรื่องที่จะบรรยายเป็นอย่างดี มีความสามารถในการพูดชั้นเยี่ยม และมีความกระตือรือร้นอย่างชัดเจน

Caldwell & Marcel (1985)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)