อนุทิน 62120 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

คุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการของการเป็นวิทยากรที่ดี คือ มีความรู้ในเรื่องที่จะบรรยายเป็นอย่างดี มีความสามารถในการพูดชั้นเยี่ยม และมีความกระตือรือร้นอย่างชัดเจน

Caldwell & Marcel (1985)

เขียน 25 Mar 2010 @ 15:03 () แก้ไข 25 Mar 2010 @ 15:08, ()


ความเห็น (0)