อนุทิน 62115 - เตวิชโช

  ติดต่อ

 

ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอดกลั้นต่อถ้อยคำล่วงเกินได้

ผู้นั้นชื่อว่าฝึกฝนตนแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด 

ม้าอัสดร ม้าอาชาไนย ม้าสินธพ และพญากุญชร

 ที่ฝึกหัดดีแล้ว ก็นับว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ.... 

แต่ผู้ที่ฝึกหัดตนเองได้ดีแล้ว ยังประเสริฐกว่านั้น

ภาพจากอินเทอร์เนต

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)