อนุทิน 62112 - นาย สุรกิจ สรชาติเมธกิจ

ซุนวูกล่าวไว้ว่า    ผู้นำนั้น  หมายถึงผู้ที่ยอมอย่างเต็มใจที่จะให้ความต้องการของผู้อื่นมีความสำคัญยิ่งกว่าความต้องการของตัวเอง

ซึ่งความเป็นผู้นำนั้นจะได้มาก็ต่อเมื่อ

-           สร้างคุณสมบัติไม่ใช่ภาพลักษณ์

-           นำด้วยการกระทำ  ไม่ใช่คำพูด

-           เคียงบ่าเคียงไหล่ในยามทุกข์ยาก  ไม่ใช่ในยามเฉลิมฉลอง

-           โน้มน้าวผู้คนด้วยความรู้สึกที่จริงใจ  ไม่ใช่จูงใจด้วยวัตถุ

-           ให้ทุกคนได้รู้ค่าของตนเองจากการทำงานที่เหมาะสม

-           ใช้เป้าหมายสร้างความก้าวหน้าให้กับทุกคน

เขียน 25 Mar 2010 @ 11:40 ()


ความเห็น (0)