อนุทิน 62110 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ทำงานโรงเรียน
  • เซ็นคำสั่งให้ครูไปราชการ แจ้งสุจิตรา กรณี ใช้รถโรงเรียนไปราชการโดยขับเอง ต้องระบุในคำสั่ง
  • ให้กำกับติดตามเงินนอกงบประมาณ และระบบบัญชี
เขียน 25 Mar 2010 @ 11:18 ()


ความเห็น (0)