ติดต่อ

อนุทิน #62110

  • ทำงานโรงเรียน
  • เซ็นคำสั่งให้ครูไปราชการ แจ้งสุจิตรา กรณี ใช้รถโรงเรียนไปราชการโดยขับเอง ต้องระบุในคำสั่ง
  • ให้กำกับติดตามเงินนอกงบประมาณ และระบบบัญชี
  เขียน:  

ความเห็น (0)