อนุทิน 62110 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • ทำงานโรงเรียน
  • เซ็นคำสั่งให้ครูไปราชการ แจ้งสุจิตรา กรณี ใช้รถโรงเรียนไปราชการโดยขับเอง ต้องระบุในคำสั่ง
  • ให้กำกับติดตามเงินนอกงบประมาณ และระบบบัญชี
  เขียน:  

ความเห็น (0)