อนุทิน 62078 - ครูใจดี

ไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเท่าตัวเราเอง คนที่รู้จักเราดีมากที่สุดคือตัวเรา ชีวิตจึงเป็นของเรา ทุกเรื่องจึงเป็นเรื่องที่เราต้องกำหนดเองบนพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของเราเอง เส้นทางชีวิตจะดีหรือไม่นั้น   ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราคนเดียวเท่านั้น ดังนั้น “จงอย่าเสี่ยงที่จะนำชีวิต  ไปขึ้นอยู่กับการกำหนดของคนอื่น” เราต้องกำหนดชีวิตด้วยตนเอง ทั้งนี้  เราต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง  นับถือตนเอง  และต้องมีความเชื่อว่า เราจะต้องทำให้ได้   แม้ว่างานนั้น ฉันจะไม่เคยทำมาก่อนเลย..ก็ตาม ฉันจะพยายาม  เพื่อให้งานชิ้นนี้ เป็นประโยชน์กับนักเรียนของฉันที่สุด และที่สำคัญจะได้สมกับที่อาจารย์ของฉันเมตตารับฉันไว้เป็นลูกศิษย์ของท่าน
บพระคุณค่ะอาจารย์ที่แสนดี 

เขียน 24 Mar 2010 @ 19:00 ()


ความเห็น (0)