อนุทิน 62055 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

หลังจากส่ง second draft thesis แล้ว แม้ในระหว่างรอผล ยังต้องมานั่งอ่านและปรับแก้ไปพลางก่อน มีจุดใหญ่ที่ต้องปรับ โดยเฉพาะ NAS (Not a sentence) ที่มักจะพบบ่อยๆ เมื่อเขียนประโยคยาวๆ สาเหตุเพราะขาด verbs วิธีแก้ไข แบ่งออกเป็นสองประโยคหรือมากกว่านั้น

ระหว่างปรับแก้...สลับมาเขียนแผนการสอน...แต่มีปัญหากับการเขียนภาษาไทยมาก ไม่รู้จะใช้คำหรือประโยคว่าอะไรดี ไม่ได้ดัดจริต แต่เป็นจริงๆ...วิธีแก้ไข ขอแผนการสอนจากคณะเดิมที่เคยทำไว้เมื่อสามปีก่อนมาดูเป็นตัวอย่างพร้อมกับหาดูแนวทางการเขียนแผนการสอนใหม่ๆจากเน็ตประกอบ ทำออกมาแล้วหนึ่งวิชามีตั้งยี่สิบหน้า (ของเดิมเพียงแปดหน้า) ถึงว่าทำไมเยอะมาก...ปรากฎว่าเพิ่มเติมส่วนที่เป็น assignment พร้อมกับแนวทางการทำไปพร้อมกันด้วย

เขียน 24 Mar 2010 @ 09:03 ()


ความเห็น (0)