อนุทิน 62052 - กอบชัย เอก แซ่อึ้ง

  • มุมมองของคนดี/คนเห็นต่าง จำเป็นต้องมีกรอบหรือไม่ ?
  • ทัศนคติของคนมีอำนาจ เราอาจฟังอย่างตั้งใจ แต่ไม่ซึ้งใจก็ได้ หากทัศนะนั้นเป็นไปในแบบอคติ ก่อความไม่เข้าใจยิ่งขึ้น
  • เงื่อนไขบางอย่างอาจนำเราไปสู่ชัยชนะ  เงื่อนไขบางอย่างนำเราไปสู่สันติ แต่เงื่อนไขทั้งสอง ไม่ค่อยปรองดองกันสักเท่าไร่  เพราะมีเงื่อนไขอื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ถูกนำเสนอเป็นทางเลือกใหม่ 
  • อ่าน/ฟัง/ดูข่าวจากสื่อต่อสถานการณ์การการชุมนนุมอย่างสันติแต่ไม่สงบ หากมองจากมุมไหนก็ตาม ก็เห็นดีด้วยที่ออกมาแสดงเจตน์จำนง เรียกร้องสิทธิ์ของตน  เห็นงามยิ่งที่มีกลุ่มคนหลากหลายผลประโยชน์ ออกมาแสดงความเห็นที่มากมาย ก็ยิ่งต้อง"โน้มหูฟัง น้อมใจห่าง" ตั้งสติให้มั่น สื่อต้องสร้างสรรค์ปัญญาในประชาชนให้มาก.

               [ธรรมสวัสดี] 

เขียน 24 Mar 2010 @ 06:56 ()


ความเห็น (0)