อนุทิน 62024 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ครูภาษาไทยรวม  ๔  คนไปอบรมการอ่าน เขียน  คิดวิเคราะห์
    ที่โรงเรียนภัทราญาณวิทยา  ในระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
  • ผ่านไปหนึ่งวันได้ความรู้มากมาย  ขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนค่ะ
  เขียน:  

ความเห็น (0)