อนุทิน 62019 - เทียนน้อย

  ติดต่อ

วันนี้ที่โรงเรียนรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ของเรารับนักเรียนเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์อีก 25  คน  รุ่นที่ 2

โดยจะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 25 ที่จะถึงนี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)