อนุทิน 62018 - ดร.จิราภรณ์ เทพกรรณ์

  ติดต่อ

กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

รับสมัคร ม.1-ม.4     วันที่ 24-26 มีนาคม 2553

ม.1 สอบคัดห้องเรียน           28 มีนาคม 2553

ม.4 สอบคัดห้องเรียน           28 มีนาคม 2553

      สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.  28 มีนาคม 2553

ประกาศผลสอบ                   1 เมษายน 2553

มอบตัว ม.1                        3 เมษายน 2553

มอบตัว ม.4                        4 เมษายน 2553

  เขียน:  

ความเห็น (0)