ติดต่อ

อนุทิน #62015

วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่นิสัยรักการอ่าน
สื่อสารสนเทศ  คือ  บริการ   สานฝันด้วยเทคโนโลยี

ภาพประกอบวิสัยทัศน์

  เขียน:  

ความเห็น (0)