อนุทิน 62009 - ศรีกรม

  • ตื่นตีห้า ไหว้พระสวดมนต์ และออกกำลังกาย
  • วันนี้ลูกสาวขับรถมาส่งที่ทำงาน และเลยไปลงทะเบียนที่ มร.
  • ตอนบ่ายมีประชุมณะทำงานจัดทำแผนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
  • มีนัดเพื่อติดต่อสถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่ กับ อค.
  • มอบหมายงานให้จัดทำโครงการจำนวน ๓ โครงการ
  • คติ...จงทำงานเพื่องาน แต่อย่าทำงานเพื่อเงิน..
เขียน 23 Mar 2010 @ 12:21 ()


ความเห็น (0)