อนุทิน 61980 - กอบชัย เอก แซ่อึ้ง

วันนี้เป็นวันแรกที่ได้ใช้Gotoknow ซึ่งเป็นWebสำหรับใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของบุคคลที่ทำงาน  เราพึงตระหนักสักหน่อยว่า ไม่ว่าจะเป็นงานลักษณะใด แต่ผลประโยชน์อย่างหนึ่งในการเกิดขึ้นของงานแต่ละงานก็คือ ทุกครั้งที่เราทำงาน ทั้งตนเองและต่อบุคคลอื่นๆ รอบตัว เราได้เกิดการเรียนรู้แล้วจากงาน ไม่ว่าเราจะเรียกว่าสิ่งนั้นเป็น "ประสบการณ์" "ข้อคิด" "บทเรียน" ฯลฯ ก็ตาม เราจึงจะเรียกได้ว่า "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" .

[ธรรมสวัสดี]

เขียน 22 Mar 2010 @ 22:11 ()


ความเห็น (0)