อนุทิน #61975

  • “ไสยศาสตร์ มนต์ดำ เดรัจฉานวิชชา”จะรู้จักประชาธิปไตยรึ...ปัญญาหมอบ สมองมืด.
เขียน:

ความเห็น (0)