อนุทิน 61952 - ข้าของแผ่นดิน

  ติดต่อ

"คุมคนด้วยใจ  จึงไร้ปัญหา    คุมใจด้วยงาน  จึงไร้ตัณหา  คุมงานด้วยแผน  จึงเกิดระเบียบ  คุมแผนด้วยนโยบาย  จึงเกิดระบบ  คุมนโยบายด้วยคน  จึงมีคุณธรรม"

  เขียน:  

ความเห็น (0)