อนุทิน 61952 - ข้าของแผ่นดิน

"คุมคนด้วยใจ  จึงไร้ปัญหา    คุมใจด้วยงาน  จึงไร้ตัณหา  คุมงานด้วยแผน  จึงเกิดระเบียบ  คุมแผนด้วยนโยบาย  จึงเกิดระบบ  คุมนโยบายด้วยคน  จึงมีคุณธรรม"

เขียน 22 Mar 2010 @ 16:19 ()


ความเห็น (0)