อนุทิน 61951 - ราชิต สุพร

โจทย์คณิต..คิดสนุก(20).... โดยครูป้อม

                                              ...ข้อ 20..

.
...ครูป้อมตีระฆัง 3 ใบ ทุก 15 นาที 20 นาที 25 นาที เมื่อระฆัง 3 ใบ เริ่มตีพร้อมกันเวลา 8.00 น. แล้วครูป้อมถามว่าในเวลาใดที่ระฆังจะตีพร้ิอมกันครับ..


วิธีคิด ..!!!!!!
....ลองคิดดูนะครับ..
v

v

v

ตอบ ????????

เฉลย : http://knonlafhun.blogspot.com/2010/03/20.html

 

เขียน 22 Mar 2010 @ 15:47 () แก้ไข 23 Mar 2010 @ 11:56, ()


ความเห็น (0)