อนุทิน 61946 - yachu

yachu
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความเป็นธรรมยังเหลืออยู่ไหม

         ระบบราชการในปัจจุบันส่วนใหญ่เต็มไปด้วยระบบเส้นสาย  อคติ  ไม่คำนึงถึงความเป็นจริง  ขวัญกำลังใจของคนทำงานลดน้อยถอยลงทุกที  กรณีตัวอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเห็นได้ชัดเจน  แล้วที่ไม่เป็นข่าวยังมีอีกมากมาย  ผู้บริหารทั้งหลายโปรดยึดหลักการบริหารที่ดี  หันมามองผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง  ให้ความเป็นธรรมกับเขาไม่ใช่บริหารแบบลอยตัว  โฉบไปโฉบมา  น่าสังเวชจริง ๆ 

เขียน 22 Mar 2010 @ 14:44 ()


ความเห็น (0)