อนุทิน 61926 - โรงเรียนบ้านปราสาท ด่านขุนทด

  • banprasat  ...ถึงจะปิดภาคเรียน ครูคงต้องทำงานต่ออีกจนกว่าจะสมบูรณ์ รายงานคุณภาพจัดการศึกษา  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เตรียมพร้อมเรื่องหลักสูตร  ทำเสร็จเร็วก็ได้พักเร็ว แต่คิดว่าคงไม่ได้พัก เพราะโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีมีเงินโอนเข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว
เขียน 22 Mar 2010 @ 07:10 ()


ความเห็น (0)