อนุทิน 61925 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันนี้เป็นวันน้ำโลก  ประชากร ๑ ใน ๖ ของโลกกำลังขาดแคลนน้ำ
           (ข่าวจากสยามเช้านี้ ช่อง๕)
  • พึงใช้น้ำอย่างประหยัดก่อนที่จะไม่มีน้ำใช้
  เขียน:  

ความเห็น (0)