อนุทิน 61896 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยนั้นมีอยู่จริง

ความเป็นอภิสิทธิ์ชนก็มีอยู่จริง..การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม

ให้สังคมทุกส่วน..โปร่งใสตรวจสอบได้ย่อมได้รับการ สนับสนุน

จากคนในสังคม..หากการต่อสู้ที่มีเจตนาเพื่อประโยชน์ของตน

เป็นที่ตั้งแต่มักอ้าง เพื่อประชาชนด้วยการหลอกลวง ซับซ้อน

ช่อนเชิงย่อมขาดพลังเพราะจะขัดแย้งแตกแยกเพราะผลประโยชน์

ที่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องการ..จะเอา..จะได้..จะมี..

เขียน 21 Mar 2010 @ 10:45 ()


ความเห็น (0)