อนุทิน 61896 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยนั้นมีอยู่จริง

ความเป็นอภิสิทธิ์ชนก็มีอยู่จริง..การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม

ให้สังคมทุกส่วน..โปร่งใสตรวจสอบได้ย่อมได้รับการ สนับสนุน

จากคนในสังคม..หากการต่อสู้ที่มีเจตนาเพื่อประโยชน์ของตน

เป็นที่ตั้งแต่มักอ้าง เพื่อประชาชนด้วยการหลอกลวง ซับซ้อน

ช่อนเชิงย่อมขาดพลังเพราะจะขัดแย้งแตกแยกเพราะผลประโยชน์

ที่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องการ..จะเอา..จะได้..จะมี..

  เขียน:  

ความเห็น (0)