อนุทิน 61863 - เตวิชโช

  ติดต่อ

การเสียสละ..แบ่งปัน...

เป็น ทั้งความ..สมาน..

คือ...ความสามัคคีปรองดองระหว่างกันและกัน

และเป็นกุศโลบายในการสร้างความ..เสมอ..

คือ..ให้คนทุกคนมองเห็นหัวอกของคนอื่น..

เมื่อมนุษย์รู้จักแบ่งปันแก่กันและกัน..

อันมีพื้นฐานมาจากการมีอัชฌาศัยกว้างขวางเอื้ออารี เช่นนี้

ศานติภาพท่ามกลางความแตกต่างก็จะเกิดมีได้อย่างไม่ยาก เย็นนัก...

  เขียน:  

ความเห็น (0)