อนุทิน 61850 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • วันนี้เป็นวันเสาร์ห้าอยากรู้อ่าน
  http://www.thefuntong.com/content.php?topicid=32&id=631
 • คติความเชื่อในเรื่องของเครื่องรางของขลังพิธีกรรมต่าง ๆ แท้จริงเป็นของ
  ศาสนาพราหมณ์ที่เราได้รับอิทธิพล  ไม่ใช่แก่นแท้ของพุทธศาสนา
 • พระพุทธเจ้าสอนว่า "ฤกษ์ดีอยู่ที่ประโยชน์ดี  ดวงดาวจักทำอะไรได้"
 • วันนี้หากคิดจะทำสิ่งดีที่เป็นกุศลควรพึงเริ่มต้นทำอย่างผู้มีปัญญา  
 • อย่าเข้าวัดเพื่อเพิ่มกิเลสให้ตนเอง   ให้สมหวัง  มั่งมีศรีสุข 
  อยู่ยงคงกระพันโดยไม่ทำกรรมดีเลยนะ  ท่านทั้งหลาย...
เขียน 20 Mar 2010 @ 09:08 () แก้ไข 20 Mar 2010 @ 10:01, ()


ความเห็น (0)