อนุทิน 61832 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้าโรงเรียนสาย ประชุมภาคี 4 ฝ่าย เห็นชอบหนังสือยืมเรียน เงินเรียนฟรี การแบ่งสัดส่วนเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • บ่ายกลับ วันนี้วันสุดท้ายส่งเรื่องการใช้เงินตามโครงการ SP2
  • ค่ำไปงานแต่งงาน ดร.สาคร
เขียน 19 Mar 2010 @ 21:32 ()


ความเห็น (0)