อนุทิน 61824 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

  ติดต่อ

เสร็จสิ้นไปหนึ่งเรื่องสำหรับการประเมินที่เรียกกันว่า2ขั้น

พอปรับเปลี่ยนวิธีประเมินที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

ทั้งตัวชี้วัด ทังcompetency ทั้งRanking 

 พอเสร็จสิ้นกระบวนการปรากฎว่า

หน่วยงานเรามีเม็ดเงินที่จะจัดสรรเพื่อให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นเพียงแค่ 420 บาท

 น่าขำ...แต่ก็ขำไม่ออก  มันเป็นเรื่องเศร้าจริงๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)