อนุทิน 61811 - ทรายขาว

(ต่อ) 6.การบรรจุเมื่อตั้งภาชนะใส่น้ำมันที่ผ่านการระเหยน้ำแล้ว ไว้ให้ตกตระกอนโปรตีน(หากมีการปะปนมา)อีก1สัปดาห์ จะได้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์มีลักษณะใสเหมือนน้ำ(เป็นน้ำมันเกรดA)แล้วจึงบรรจุน้ำมันในขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกใสที่เรียกว่าขวด PET แล้วติดฉลากระบุวันที่ผลิต

หมายเหตุ -ภาชนะที่ใช้ในทุกขั้นตอนการผลิตต้องสะอาด -น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ น้ำมันเคลือบเส้นผม (silky hair coat),การทำครีมก้อนสมานรอยเท้าแตก(massage bar) ฯลฯ  นางสาวสุนีย์ หนูทราย อาสาสมัครเกษตและสหกรณ์ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

เขียน 19 Mar 2010 @ 14:38 () แก้ไข 19 Mar 2010 @ 14:38, ()


ความเห็น (0)